Kõige rikkam on see, kes julgeb tulevikule silma vaadata
(Araabia vanasõna)
 
 

Tule, kui soovid:
  • nõu ja tuge tulevikuplaanide tegemisel
  • infot õppimise ja koolide kohta meil ja välismaal
  • infot vabatahtlikuna tegutsemise kohta
  • arendada oma tööotsimisoskusi
  • uusi oskusi edukaks suhtlemiseks

 


 
Karjääriteenuste visioon: Järvamaa inimesed teevad teadlikke valikuid haridus- ja tööelus.
 
Missioon: Toetame inimeste elukestvas õppes osalemist ning võimetekohast edasiminekut ja rahulolu haridus- ja tööelus.