Kus pole puudu tahtest, seal ei tule puudu ka võimalustest
Hispaania vanasõna
 
 
Pöördu meie poole, kui mureks on:
  • õppimine ja koolis käimine
  • suhtlemine sõprade ja täiskasvanutega
  • kooliga seotud hirmud ja ärevus
  • uutes olukordades hakkamasaamine
  • muud mured ja küsimused

 

Õppenõustamise visioon: Iga Järvamaa laps saab omandada võimetekohase hariduse talle sobivas keskkonnas, et elada täisväärtuslikku elu.

 

Missioon: Toetame laste arenguliste ja hariduslike erivajaduste märkamist ning individuaalset arengut.